RADA OSIEDLA

 Rada Osiedla jest zgromadzeniem mieszkańców, którzy zostali wybrani w wyborach przez swoich sąsiadów, aby reprezentować ich interesy. Szczególnie w kontaktach z władzami samorządowymi. Jesteśmy oczami i uszami Rady Miejskiej oraz Magistratu.

Nasze mandaty sprawujemy społecznie i nie pobieramy żadnych wynagrodzeń za naszą pracę.

Chcemy, aby nasze osiedle była jeszcze piękniejsze, a nam wszystkim żyło się przyjemniej.

Przez wiele lat Rady Osiedli w Trzebini były marginalizowane przez władze. Najwyższy czas przywrócić Sierszy jej dawną wartość, jesteśmy bądź co bądź największym osiedlem w Trzebini z historią sięgającą XII wieku.

Teraz podjęliśmy próbę odzyskania należnego mieszkańcom głosu w zarządzaniu miastem - naszym wspólnym dobrem, jednocześnie kiedy walczyć o prawa mieszkańców do spokojnego życia - bez hałasu, zanieczyszczeń i poczucia zagrożenia, niektórych z nas Burmistrz nazywa „szaleńcami z Sierszy”

Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się zmobilizować wszystkich naszych mieszkańców w aktywne działanie na rzecz rozwoju naszego osiedla.

Jesteśmy dobrej myśli, bo przykład Balamary pokazuje, że kiedy trzeba potrafimy się zmobilizować do wspólnego działania w obronie naszych domów, jednocześnie nie zapominamy, że ilość pracy jaka nas czeka jest ogromna i liczymy na aktywne wsparcie naszych mieszkańców.