Rada Osiedla działa w oparciu o następujące Uchwały:

Statut Rady Osiedla

Załącznik do uchwały nr XII/78/91 Rady Gminy i Miasta Trzebinia z dnia 1 marca 1991r.