Wydział Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta w Trzebini.

W sprawie nielegalnego poboru wody Informuje:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta w Trzebini.

W sprawie zwierząt domowych Informuje: