Materiały piśmiennicze dot. Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza

Materiały filmowe dot. Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza

Wydane decyzje ws Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza.

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini do wykorzystywania paliw alternatywnych.