Odpowiedz UM Trzebinia w sprawie oczyszczenia rowu odwadniającego przylegającego do posesji nr 1 przy ul. Stawowej do istniejącego stawu Cegielnia.

Czytaj więcej...

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków.

Czytaj więcej...

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. Budżet Gminy Trzebinia na rok 2018.

Czytaj więcej...

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. Budżet Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Czytaj więcej...

Pismo dotyczące usunięcia betonowej obudowy starej studni znajdującej się w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ulic Stojałowskiego oraz Podmokłej.

Czytaj więcej...

Odpowiedz ZKKM na Pismo Rady Osiedla Siersza ws. montażu wiat przystankowych

Czytaj więcej...

Odpowiedź w sprawie uporządkowania działki nr 884/13 obręb Góry Luszowskie.

Czytaj więcej...

Pismo w sprawie uporządkowania działki nr 884/13 obręb Góry Luszowskie.

Czytaj więcej...