Uchwała nr 1/2018 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

Planu Finansowego Rozdysponowania Środków Przeznaczonych na Zadania Realizowane W 2018r.