Uchwała nr 1/2017 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

Planu Finansowego Rozdysponowania Środków Przeznaczonych na Zadania Realizowane W 2017r.