Uchwała nr 9/2016 Rady Osiedla Siersza w sprawie. 

Spotkania Mikołajkowego dla Dzieci Osiedla Siersza”