Uchwała nr 8/2016 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

„Zakupu Lustra Drogowego