Materiały piśmiennicze dot. Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza

Materiały filmowe dot. Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza

Wydane decyzje ws Raportu Oddziaływania na Środowisko Elektrownia Siersza.

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini do wykorzystywania paliw alternatywnych.

NOTATKA SŁUŻBOWA

"Projekt techniczny przebudowy ul. Sobieskiego"

Uchwała nr 1/2018 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

Planu Finansowego Rozdysponowania Środków Przeznaczonych na Zadania Realizowane W 2018r.

Uchwała nr 1/2017 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

Planu Finansowego Rozdysponowania Środków Przeznaczonych na Zadania Realizowane W 2017r.

 Uchwała nr 10/2016 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

„Odtworzenia skweru u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Zwycięstwa”

Uchwała nr 9/2016 Rady Osiedla Siersza w sprawie. 

Spotkania Mikołajkowego dla Dzieci Osiedla Siersza”

Uchwała nr 8/2016 Rady Osiedla Siersza w sprawie.

„Zakupu Lustra Drogowego