Sprawozdanie Finansowe Rady Osiedla Siersza Z Rozliczenia Środków Budżetowych za Rok 2017.

Sprawozdanie Finansowe Rady Osiedla Siersza Z Rozliczenia Środków Budżetowych Za Rok 2016.