• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 03/2017 z DNIA 1 MARCA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 03/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 1 MARCA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

 

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych. 
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wniosek o remont budynku Liceum.  
 • Wniosek o wymianę luster drogowych przy ul. Chrzanowskiej i ul. Leśnej.
 • Informacja na temat przyszłości budynku przy ul. Wąskiej.
 • Propozycje do planu budżetowego Rady Osiedla.
 • Opinia projektu planu przestrzennego zagospodarowania dla ul. Grunwaldzkiej.
 • Pisma wysłane i sprawozdanie finansowe  Rady Osiedla za 2016 rok.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Dyskusja.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Na posiedzenie Rady Osiedla przybyła p. Anna Lipnicka – Czyszczoń dyrektor  Liceum Stowarzyszenia „Kadet” wraz z członkami Stowarzyszenia oraz Starosta Powiatowy p. Janusz Szczęśniak. 

Radzie Osiedla bardzo zależy na tym aby Liceum nie wyprowadziło się z budynku na naszym terenie. Właścicielem budynku jest Starostwo Powiatowe. W czasie rozmowy zostały potwierdzone fakty, o których jako członkowie Rady byliśmy już jesienią ubiegłego roku informowani na pierwszym spotkaniu z p. dyrektor Anną Lipnicką - Czyszczoń. Argumenty stowarzyszenia można ująć w następujące punkty:

 1. Budynek w złym stanie technicznym, a zgodnie z umową ze Starostwem remonty powinny należeć do Stowarzyszenia „Kadet”, ale pomimo poczynionych pewnych inwestycji przy obecnej ilości uczniów jest to nie możliwe
 2. Z naszego Gimnazjum tylko 15% uczniów podejmuje dalszą naukę w LO – to bardzo mało
 3. Brak wsparcia lokalnego środowiska – zaszłości, których teraz nie jesteśmy już w stanie nadrobić
 4. Zła opinia o Liceum wynikająca z poprzednich lat i poprzedniego organu prowadzącego
 5. Zły dojazd – sporo uczniów dojeżdża z odległych kierunków i dojazd z centrum to kolejny czas który uczeń musi poświęcić

Wszystkie te argumenty powodują że Stowarzyszenie „Kadet” zabiega o zmianę lokalizacji Liceum z Sierszy do budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 1. Członkowie Stowarzyszenia są pewni, że w  nowym miejscu będą mogli osiągnąć pełny rozkwit. Nam członkom Rady przy ogromnym żalu, że budynek Liceum z tak piękną tradycją i tyloma absolwentami po wielu latach zostanie opuszczony trudno dyskutować. Mieszkańcy Sierszy pamiętają jak ten budynek powstawał, widzimy jak od lat ten budynek niszczeje, potrzebny jest generalny remont, za brak działań odpowiednich organów dzisiaj musimy zapłacić wysoką cenę. Ale ostateczne decyzje zapadną w Kuratorium, bo to oni wydają decyzje; jak będzie dowiemy się końcem marca. Jeżeli Liceum nie otrzyma zgody to zostaną w obecnej lokalizacji.     Korzystając z przyjętego zaproszenia p. Starosty chcieliśmy usłyszeć jaki remont może starostwo przeprowadzić w budynku i jakie są plany do jego zagospodarowania. Pan Starosta chwali współpracę z nową Radą, jest już u nas drugi raz na nasze zaproszenie, ale niestety nie działa sam i wszystkie decyzje podejmowane są przez Zarząd, na który została Rada Osiedla  zaproszona, aby mieć możliwość zabiegania o przyspieszony remont budynku, który mógłby się rozpocząć w tym roku a zakończyć w 2018. Ważne jest też, co w tym budynku będzie mogło być po odejściu Liceum są wstępne propozycje; może składnica akt Starostwa na najwyższym piętrze - temat jest rozwojowy. Gość Rady p. dr W. Irena Kurek zabrała głos ubolewając nad tym jak szybko i lekko oddajemy dobro wspólne, pozwalając na degradację środowiska wspominała również lata świetności zarówno Sierszy jak i ośrodków edukacyjnych:  tu był klimat, patriotyzm, wspaniali nauczyciel i szczęśliwi ludzie, szkoda, że musimy już o tym mówić w czasie przeszłym. Niemniej jednak prosimy o wsparcie naszych działań - Siersza jest dla nas bardzo ważna.

Prezes Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” zwróciła uwagę panu Staroście, że ciągle są do wykorzystania środki z perspektywy środków unijnych, które należało by uruchomić. Niestety p. Starosta wyjaśnił że potrzeb jest bardzo dużo i jedną z barier jest  wkład własny. Dał przykład inwestycji, która ma dotyczyć modernizacji Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, gdzie powiat ma możliwość zmodernizować i doinwestować SOR oraz oddział Położnictwa i Ginekologii to wydatek 17 mln, wkład własny to 4 mln, a nasze Gminy zaoferowały pomoc w wysokości 400 tyś. To daje obraz jak trudno jest funkcjonować w naszej rzeczywistości, a przecież szpital dla naszego powiatu jest bardzo ważny. Na początku II kwartału będzie uruchamiana nadwyżka budżetowa w wysokości 800 tyś. Starosta ma nadzieje, że dzięki tym możliwością uda się rozpocząć remont budynku Liceum.  Rada Osiedla przekaże  p. Staroście pismo wnioskujące o jak najszybszy generalny remont budynku.

Kolejny punktem naszego posiedzenia była informacja dotycząca budynku przy         ul. Wąskiej 5 jest to temat dla nas znany i bardzo wrażliwy. Pierwsze informacje mieliśmy już z prasy lokalnej w lipcu 2016; w budynku mają powstać mieszkania socjalne, a budynek ma powrócić do gminy w wyniku zamiany na działkę na terenie „Zbyszka”. Nasze stanowisko jest od dawna znane - nie zgadzamy się na taką zamianę i uruchomienie kolejnego domu socjalnego na terenie naszego osiedla. Uważamy, że jest wiele gminnych budynków i taka lokalizacja nie musi kolejny raz dotyczyć Sierszy, drugim aspektem tej propozycji jest interes Gminy czy miejscowego przedsiębiorcy. Zawnioskowaliśmy do radnej p. B. Dębiec aby pozyskała wszystkie możliwe dokumenty dotyczące nabycia budynku przez lokalnego przedsiębiorcę oraz pismo z propozycją zamiany nieruchomości; chcemy zapoznać się szczegółowo z tym tematem zważywszy, że 14 marca 2017 roku ma odbyć się wizja lokalna budynku którą organizuje Komisja Rozwoju  Gospodarczego i Przedsiębiorczości. Na Sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2017 roku radna p. Ewa Siemek odczytała interpelację Rady Osiedla „Zlokalizowanie na terenie Sierszy w budynku przy ul. Wąskiej 5 mieszkań socjalnych.”  Interpelacja mówi o tym, że bez zgody społeczności Sierszy nie mogą powstać na naszym terenie żadne mieszkania socjalne.

Kolejnym tematem były proponowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w obrębach Myślachowice, Siersza i Wodna. Mamy jeszcze kilka uwag oczekujemy na konsultacje z p. Jaśko odpowiedzialną za propozycje. Do 8 marca mamy czas na wniesienie uwag.

Następnie wstępnie rozdzieliliśmy budżet i tak:

 • Zieleńce – 10 000 zł
 • Mikołajki - 2000 zł
 • Drukarka – 2000 zł
 • Środki biurowe – 1000 zł
 • Opłata za utrzymanie strony internetowej + domena – 1000 zł
 • Pomoce dydaktyczne dla SP nr 5 – 5000 zł

Na najbliższym posiedzeniu  Rady powrócimy do tego tematu.

Zatwierdzono pisma 

 • RSO/01/03/2017 dot. zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Szczakowskiej i Chrobrego pismo kierowane do Burmistrza m. Trzebini;
 • RSO/03/02/2017 dot. wymiany uszkodzonego lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiej i Ogrodowej pismo kierowane do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • RSO/04/02/2017 dot. wymiany uszkodzonego lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Żeromskiego
 • ROS/04/03/2017 dot. złożonego projektu Statutu Osiedla Siersza pismo kierowane do Burmistrza m. Trzebini.

Treść pism była wysłana do członków Rady drogą elektroniczną wszyscy zebrania poparli ten wniosek.

Na koniec przyjęto treść protokołu nr 02/2017, który również był wysłany członkom Rady drogą elektroniczną nie było więc potrzeby jego odczytywania. Jednogłośnie został przyjęty.

III. Wnioski

 • Przybyć licznie na wizję lokalną w dn. 14 marca 2017;
 • Propagować „Dzień otwarty” w reaktywowanej Szkole Podstawowej nr 5, a w wygaszanym Gimnazjum nr 2;
 • Umówić spotkanie z Zarządem Powiatu Chrzanowskiego.

Na tym zebranie zakończono.