Odpowiedz UM Trzebinia w sprawie oczyszczenia rowu odwadniającego przylegającego do posesji nr 1 przy ul. Stawowej do istniejącego stawu Cegielnia.