Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków.