Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. Budżet Gminy Trzebinia na rok 2018.