Odpowiedz na pismo z dnia 11.09.2017r. ws. zagospodarowania budynku po byłym Liceum w Sierszy.