Opinia Rady Osiedla Siersza w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 stycznia.