Pismo w sprawie remontu nawierzchni drogi na ul. Jana III Sobieskiego.

Pismo Rady Osiedla Siersza w sprawie. W sprawie wycinki drzew przy pomniku „Bojowników za Wolność”.

Wnioski o Likwidację Dzikich Wysypisk Śmieci

Budynek Liceum w Sierszy

 Stanowisko Rady Osiedla Siersza w Sprawie Byłego Boiska Przed Liceum

 Willa Not- Możliwość Pozyskania Środków na Remont

Pismo Rady Osiedla Siersza w sprawie. W sprawie zapadniętych kratek ściekowych.

Pismo Rady Osiedla Siersza w sprawie. W sprawie usunięcia tablicy informacyjnej.

Pismo Rady Osiedla Siersza w sprawie. W sprawie udostępnienia pomieszczeń w Willi Not.