Odpowiedz UM Trzebinia w sprawie oczyszczenia rowu odwadniającego przylegającego do posesji nr 1 przy ul. Stawowej do istniejącego stawu Cegielnia.

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków.

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. Budżet Gminy Trzebinia na rok 2018.

Propozycja Rady Osiedla Siersza dot. Budżet Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Pismo dotyczące usunięcia betonowej obudowy starej studni znajdującej się w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ulic Stojałowskiego oraz Podmokłej.

Odpowiedz na pismo z dnia 11.09.2017r. ws. zagospodarowania budynku po byłym Liceum w Sierszy.

Odpowiedz ZKKM na Pismo Rady Osiedla Siersza ws. montażu wiat przystankowych

Odpowiedź w sprawie uporządkowania działki nr 884/13 obręb Góry Luszowskie.

Pismo w sprawie uporządkowania działki nr 884/13 obręb Góry Luszowskie.

Opinia Rady Osiedla Siersza w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 stycznia.

Wniosek o ustawienia znaku informacyjnego E-21 "os. Siersza".

Pismo w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Zwycięstwa.