Informacje ws. zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Dotyczącego rozszerzenia wydobycia piasku przez DB Schenker na terenowe nieczynnej piaskowni Siersza.

Rysunki do pobrania w dużej rozdzielczości.

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA