Dodatkowe środki z budżetu gminy na remont podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Sierszy.