Nie pomogły prośby Mieszkańców, nie pomogły pisma do inwestora, wystarczył jeden artykuł w Gazecie Krakowskiej.

Teren przy ulicy Zielonej w Sierszy przed ukazaniem się artykułu w Gazecie Krakowskiej.

Teren przy ulicy Zielonej w Sierszy po ukazaniu się artykułu w Gazecie Krakowskiej.