Wyłożenie do wglądu Planu Przestrzennego Zagospodarowania przy ul. Grunwaldzkiej.