Szkoła Podstawowa Nr 5 W Sierszy Powstała, Apel do Rodziców

W dniu 24 lutego 2017 r. na Sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji podjęto Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Z jej treści wynika, że powstanie u nas Szkoła Podstawowa nr 5 z wygaszanego Gimnazjum nr 2. Uchwała będzie opiniowana jeszcze w Kuratorium, które  dzięki działaniom Stowarzyszenia Razem w Przyszłość wspartym przez mieszkańców i Radę Osiedla jest przychylne powstaniu szkoły Podstawowej w Sierszy.  Nie jest to jeszcze koniec naszych starań  o szkołę. Ważne jest aby powstało w niej jak najwięcej klas i zaczęło naukę jak najwięcej roczników. W przeciwnym wypadku po dwóch latach, ktoś w Gminie może wpaść na pomysł likwidacji szkoły, bo ,,za wysoki koszt utrzymania, za mało dzieci”. Co nam wtedy zafundują??? I tutaj gorący apel do rodziców ZAPISUJCIE SWOJE DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SIERSZY, WNIOSKUJCIE O UTWORZENIE NIE TYLKO PIERWSZEJ KLASY. Szczególnie apelujemy do rodziców dzieci, które będą szły do 4 i 7 klasy. W przypadku dzieci idących do siódmej  klasy, przy systemie gimnazjalnym i tak by opuściły dotychczasową szkołę. A w naszym przypadku można przenieść całą klasę z Gaja bez zakłócania więzi miedzy uczniami. Dzieci kończąc trzecią klasę rozstają się z dotychczasowym opiekunem. W klasie czwartej  rozpoczynają naukę w podziale na przedmioty, których uczą różni nauczyciele. Dodatkowo można jak w przypadku 7 klasy, całą 4 klasę przenieść do Sierszy. Jeśli nawet niektórzy rodzice z Sierszy pod wpływem błędnych informacji , zdezorientowani deklarowali zapisanie dziecka do innej szkoły, mogą się z tego w każdej chwili wycofać. Rekrutacja ma się dopiero rozpocząć według nowo powstałej sieci szkół. DO RODZICA NALEŻY DECYZJA, GDZIE BĘDZIE CHODZIŁO JEGO DZIECKO DO SZKOŁY!!!!  Przekażcie to wszystkim rodzicom z terenu Sierszy, swoim sąsiadom. ZADBAJMY O NASZE DZIECI I NASZĄ SZKOŁĘ.