Ważna Informacja Dot. Akcji Zbierania Deklaracji od Rodziców / Opiekunów Prawnych Dzieci z Osiedla Siersza.

ZBIERAMY DEKLARACJE OD RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAINTERESOWANYCH POSŁANIEM SWOICH DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERSZY PO WYGASZENIU GIMNAZJUM W SIERSZY, W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY. PROSIMY o wypełniania deklaracji przez RODZICÓW / OPIEKUNÓW wszystkich dzieci, bez względu na wiek (tzn. nawet tych w wieku od 0-3 i tych które w tej chwili uczęszczają do przedszkola lub w najbliższych latach rozpoczną edukację w przedszkolu), gdyż projekt powstania Szkoły Podstawowej w Sierszy objąć może również powstanie przedszkola w budynku obecnego Gimnazjum (Zespół Szkolno-Przedszkolny).