Przejście Dla Pieszych Góry Luszowskie

W piśmie z dnia 06.09.2016 r. Rada Osiedla Siersza wnosiła do Powiatowego Zarządu Dróg o ustanowienie przejścia dla pieszych na ulicy Stojałowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chrzanowską.

 Oto odpowiedź na nasz wniosek.