BARDZO WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW SIERSZY, GAJA, KRZA, GÓRKI
Od 30.11.2016 r. do 14.12.2016 r. będzie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej KWK Siersza przy ul. Grunwaldzkiej  . 

Przeciwstawiamy się lokalizacji  na tym obszarze wszelkich przedsięwzięć związanych ze śmieciami (zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów w tym odpadów  niebezpiecznych).  Jest to bardzo ważne dla mieszkańców Trzebini, a szczególnie  osiedli SIERSZA, KRZE, GÓRKA, GAJ,  ale nie tylko bo SMRODU NIE DA SIĘ ZAMKNĄĆ W GRANICACH DZIAŁKI GDZIE JEST WYTWARZANY. Doświadczają  tego mieszkańcy Kąt., Balina, Borowca, a jak dobrze powieje i centrum Chrzanowa. Szczegóły projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego będzie można poznać już od 30.11.2016 r. w Urzędzie lub na stronie internetowej miasta. Do 14.12.2016 r. mamy czas na składanie uwag ,opinii i wniosków. Czy nasza gmina ma być jednym wielkim śmietnikiem, terenem zdegradowanym przez kopalnie i piaskownie?
Link ogłoszenie Burmistrza http://www.trzebinia.pl/component/content/article/2-uncategorised/5868-informacja-burmistrza-miasta-trzebini-o-konsultacjach-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego