Rurociąg Paliwowy Przez Sierszę

W dniu 11.07.2016 r. inwestor PERN S.A. w piśmie do Burmistrza Trzebini wnioskował 

o uwzględnienie w Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy Trzebinia rurociągu paliwowego łączącego Boronów z Rafinerią Trzebina. Zaproponowano dwie możliwości lokalizacji jego przebiegu. Rurociąg przecina Sierszę w połowie. Zainteresowani jego przebiegiem powinni być w szczególności mieszkańcy Misiur, Centrum Sierszy, Trętowca, Starej Góry, Krystynowa, Wodnej, Trzebionki. Na zdjęciach mapa przebiegu i pisma do Urzędu.