BALAMARA CZYLI NIKT TAK CI NIE OBIECA JAK MY.


 W piśmie z dnia 26.09.2016 r do Urzędu i Rady Miasta Trzebini Spółka Carbon Investment (czytaj Balamara, która jest jej właścicielem) wnosiła o poparcie ich projektu budowy kopalni na terenie Sierszy z jednoczesnym wysłaniem przez Urząd do Wicepremiera Morawieckiego rekomendacji z poparciem dla ułatwień w procedurach uzyskania koncesji wydobywczych i możliwości powstawania takich inwestycji. Przeforsowanie w Sejmie takiego wniosku oznaczałoby, że gmina czy mieszkańcy praktycznie nie mieliby nic do powiedzenia w temacie, który by ich w największym stopniu dotyczył, to oni ponosiliby wszelkie koszty zniszczenia ich dobytku czy środowiska. W piśmie obiecywali ile to stworzą nowych miejsc pracy, jaki to będzie pozytywny efekt dla Polskiego górnictwa. Oprócz obietnic i frazesów nic w nim więcej nie ma, a jak ma wyglądać projekt Korfanty mieliśmy się przekonać na spotkaniu 18.10.2016r w Dworku Zieleniewskich zorganizowanym przez Urząd. Tak samo jak w piśmie tak i na spotkaniu były tylko obietnice, frazesy, mętne zapewnienia i fałszywa troska o nas i nasz dobytek, żadnych szczegółów. Natomiast mieszkańcy, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość , Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic ,wręcz przeciwnie odrobili swoje zadanie i obnażyli całą  prawdę o Balamarze i metodzie komorowo-filarowej którą zamierzają wydobywać węgiel , a która ich zdaniem nie zagraża powierzchni. Skupmy się na firmie Carbon Investment kapitał zakładowy 440 500 zł (do takiej kwotę może odpowiadać na roszczenia) jej właścicielem jest Balamara zarejestrowana w Australii a nie z kapitałem Australijskim jak twierdzili przedstawiciele oraz spółka UAE ROYAL CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .Jej prezesem jest Almatrooshi Sultan Essa, a członkami zarządu Albadi Aldhaheri Saeed Mohamed i Lenartowicz Dariusz.
 Kapitał UAE ROYAL CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wynosi 5000 zł (pięć tysięcy zł). Udziały obu spółek w Carbon Investment są równe po 220 250 zł. Balamara, w której skład wchodzą fundusze z Hongkongu, spółki z Cypru, jak podaje w swym ostatnim rocznym raporcie, straciła cały powierzony im kapitał, czyli można domniemywać jest bankrutem jeśli nie zostanie dofinansowana. Dlatego szuka udziałowców na całym świecie , także w Emiratach Arabskich, stamtąd pochodzi prawdopodobnie współwłaściciel Carbon Investment. Czy możemy im zaufać, ich mętnym zapewnieniom i obietnicom? na pewno nie ! Mieszkańcy oczekują, że w świetle tych faktów i wiadomości przekazanych przez nich i Stowarzyszenia Burmistrz i Rada Miasta nie poprą wniosku do Wicepremiera Morawieckiego, o który prosiła Carbon Investment i w stanowczy sposób sprzeciwią się powstaniu zakładu górniczego na tym terenie, który zagrozi nie tylko Sierszy ale całej gminie Trzebinia.
 O obietnicach miejsc pracy i zarobkach w następnym poście.